7.5 Voorbereiding excursies

7.5. VOORBEREIDING EXCURSIES.

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE ONDERZOEK

 

 

                   

                  EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE ONDERZOEK

 

HIER UITGANGSPUNTEN OPNEMEN

spelregels hoe gaan we aan het werk

wat vraagt de werkgroep samen op onderzoek 

enthousiasme

 

 

SUGGESTIES 

VOORBEREIDING EN VERWERKING VAN DE EXCURSIES

 

 

 

VOORBEREIDING

 

Wat  weten we al ?

 

Voorafgaand aan de excursie maakt iedere leerling een woordspin: ‘Mijn Halsband’ 

Uitwisseling van ‘Mijn Halsbanden’ : Wat gaan we onderzoeken, welke vragen gaan we stellen?

Hulpmiddelen: materialen om aantekeningen, tekeningen, foto’s te maken.

Voor verzamelen van grond, materialen: schepje, plastic zakjes.

 

Lees voordat je op excursie gaat over 'Oermenselijk landschap' het Wad, Terpen, 'De Pingjumer Gulden Halsband'  en 'Waddenpark - de Nieuwe Afsluitdijk' in 'De Opslach'.

 

 

 

VERWERKING

 

Na de excursie opnieuw ‘Mijn Halsband’ maken.

Uitwisselen: aantekeningen, tekeningen en foto’s.

Wat is nieuw, wat hebben we geleerd?

Maken van een excursieverslag, foto collage, gedicht, tekening, muurkrant, plattegrond, schilderij, een gezamenlijke krant. Een korte spreekbeurt

Collage of thematafel maken van verzamelde materialen, vondsten die buiten gedaan .

geven.

 

Wat gaan we eventueel verder uitwerken met behulp van achtergrondinformatie bij ‘Opslach’.  

Plaatsen op website school of site PGH project?

 

Presentatie voor ouders

Zie voor ideeen ook “Opslach’