Samenvatting film Jeroen Hoogendoorn

3. WAT IS DE PINGJUMER GULDEN HALSBAND ?

Deze info is ontleend aanHartje Waddenpark Fryslân - De Afsluitdijk

Om het Friese achterland een impuls te geven heeft de gemeente Sùdwest-Fryslân een visie gemaakt voor gebiedsontwikkeling van de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum. De verbinding met Harlingen krijgt hierin nadrukkelijk een plek.De betrokken gemeenten en De Nieuwe Afsluitdijk willen samen invulling geven aan deze visie.Dit doen we bijvoorbeeld door het verbeteren van de onderlinge verbindingen.Hiermee maken we steden, dorpen en het landschap optimaal bereikbaar.

 

 

 


 

 

VERDER NAAR

4.WAAROM PINGJUMER GULDEN HALSBAND ?  HartjeWAAROM P.G.H. ?