7. Venster 1 Het verleden

 

PROGRAMMA BIJ VENSTER 1 HET VERLEDEN

We maken belevingstochten, excursies, naar het verleden en ontdekken hoe de wereld er hier 2000 jaar geleden uitzag. Nieuwsgierig gaan we met archeologen op zoek naar sporen van de eerste bewoners en bewonderen hun schatten.

1. Belevingstochten, excursies:

7.1 EXCURSIE 1: WAD       Ons onderzoek naar het oermenselijk landschap :Het Wad

7.2EXCURSIE 2:TERPEN    Samen met Vereniging terpenonderzoek en Friesch Museum. 

7.3 EXCURSIE 3: PGH        Sporen onderzoek met werkgroep Pingjumer Gulden Halsband 

7.4.EXCUR.4 ZOD.HUIS     Naar het vroeg Middeleeuws zodenhuis in Firdgum

 

2. Voorbereiding excursies.

Een goede voorbereiding is het halve onderzoek.

8.5 VOORBEREID. EXC. (nog in ontwikkeling)

 

3. Opslach- Digitale Schatkist

Achtergrondinformatie bij de drie Vensters 

9. OPSLACH VENSTERS

10.1 OPSLACH VENST1A

10.2OPSLACH VENST.1B

10.3 OPSLACH VENST1C