7.3 Excursie Pingjumer Gulden Halsband

EXCURSIE 3 : PINGJUMER GULDEN HALSBAND

 

 

“Toen de kwelderwallen hoog genoeg waren hebben de eerste bewoners, zo’n 500 v.chr. terpen gebouwd en vanaf 1000 n.chr. de eerste dijken”, lazen we hierboven.Die eerste dijken waren het begin van de ‘Pingjumer Gulden Halsband’ een van oudste waterbouwkundige werken in Friesland. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een Cultuurhistorisch  onderzoek laten uitvoeren.

Leden van de werkgroep en een archeoloog vertellen ons over het onderzoek. We gaan natuurlijk zelf ook op onderzoek, niet alleen naar historische sporen maar ook naar alles wat hier groeit, bloeit en vliegt.

 

Meer over Simmerjunkuierkes: file://localhost/Users/meintevierstra/Desktop/http-::www.simmerjunkuierkes.nl:page:pingjumer-gouden-halsband.webloc