INHOUD

Het project is nog in ontwikkeling                                        

 

                                     

 

 1.VOORAF Vooraf

 2.UITNODIGING DEELNAME AAN ONDERZOEK UITNODIGING DEELNAME

 3. GEHEIM ONTRAFELEN  GEHEIM ONTRAFELEN   

 4. INHOUD INHOUD 

 5. EEN DRIELUIK  EEN DRIELUIK    

 6. VOORBEREIDING VOORBEREIDING  

                                                

    VENSTER 1 : HET VERLEDEN

 

 7. ONDERZOEK OERLANDSCHAP    ONDERZ. OERLANDSCHAP   

 8.1. OPSLACH OERLANDSCHAP     OPSLACH. OER LANDSCHAP 

 8.2. OPSLACH OERLANDSCHAP     OPSLACH. OERLANDSCHAP                                                                                                                                                                                      

 

 VOLGENDE ONDERDELEN IN BEWERKING

 3.WAT IS DE PINGJUMER GULDEN HALSBAND ?    WAT IS DE P.G.H. ?  

4.WAAROM PGH ?     WAAROM P.G.H. ?                                                       

5.ONTDEKKERS VERTELLEN OVER HUN GEHEIM EN NODIGEN KINDEREN UIT

 ONTDEK. VERTELLEN

6.DEELNEMENDE DORPEN EN SCHOLEN EN HUN KERNTHEMA’S                       

   SCHOLEN EN DORPEN

7.REACTIE KINDEREN : EERST ZELF OP ONDERZOEK                                            REACTIE KINDEREN

8.KINDEREN SAMEN MET ONTDEKKERS OP ONDERZOEK                                     SAMEN OP ONDERZOEK

9.KINDEREN OP ONTDEKKING MET DE DIGITALE SCHATKIST                                DIG.SCHATKIST  

10.LEES-, KIJK-, DOE- EN ONTDEKSUGGESTIES BIJ KERNTHEMA’S: KERNTHEMA'S

 

10.1  OERMENSELIJK LANDSCHAP                                                                      KERNTHEMA 1

 10.2  TERPEN EN DIJKEN                                                                                    KERNTHEMA 2

10.3  EEUWIGE STRIJD MENS TEGEN WATER                                                   KERNTHEMA 3

10.4  VAN HALSBAND NAAR DELTAWERKEN                                                     KERNTHEMA 4

10.5  MOLENS EN GEMALEN WATERBEHEERSING                                           KERNTHEMA 5

10.6  ORIENTATIE OP EIGEN OMGEVING EN DE WERELD                                KERNTHEMA6

 

11. ACHTERGRONDINFORMATIE                                                                                  ACHTERGR.INFO.

 

12. HET LAATSTE WOORD : ALWAYS BELIEVE THE BIRD                                       HET LAATSTE WOORD          

 

13.ONDERWIJSVISIE VAN HET PGH ONDERWIJSPROJECT                                      ONDERWIJSVISIE

13.1 UITGANGSPUNTEN, KERNDOELEN EN LEERAKTIVITEITEN                       KERN,STREEFDOELEN        

13.2  ERGOEDEDUCATIE EN OMGEVINGSONDERWIJS                                        ERFGOED EDUCATIE

 

 

 

VERDER NAAR:

3.Wat is de Pingjumer Gulden Halsband ?      

 HartjeWAT IS DE P.G.H. ?