7.1 Excursie Wad

                                                     

 

                 EXCURSIE 1-WADLOPEN

 

Een oermenselijke belevings en ontdekkingstocht.

Hoe zag de wereld er uit waarin de terp bewoners 2000 jaar geleden leefden? 

We ontdekken al wandelend en onderzoekend hoe het landschap waar wij wonen er 2000 jaar geleden uitzag: het oermenselijk landschap, bodem van de Waddenzee. 

Tweemaal daags - in de uren rondom eb, valt de Waddenzee droog en gaan we een proef uitvoeren rond eb en vloed. Zo krijgen we de kans het oermenselijk landschap, waarin de eerste bewoners in hun strijd tegen het water terpen en dijken bouwden, te beleven. 

Een professionele gids neemt ons mee op een ware belevings en ontdekkingstocht naar  het Waddengebied dat door het Nederlandse publiek op 31 oktober 2016 is uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van het land. Elk kind moet eens hebben wadgelopen'', zei Joeri Lamers namens het Waddengebied op de uitverkiezing.

 

Een goede voorbereiding is het halve onderzoek: HartjeVOORBEREIDING

 

 

  Hartje   Lees-,kijk-, doe en ontdek in 1. OPSLACH OER LANDSCHAP :

 

1. Oermenselijk landschap beleven.

2. Romein Plinius in 27 n.chr. over het oermenselijke landschap

3. Oerlandschap dat nooit af is. Kunstenaars geinspireerd door het Wad

4. Sliksleeen in de oersoep

5. Waddenzee Werelderfgoed. Waarom?

6. Peter Karstkarel over het Oermenselijk landschap

7. Animatie film aanleg eeste terpen dijken Pingjumer Gulden Halsband

 

 

HartjeVervolg lees-, kijk-, doe- en ontdek in 2. OPSLACH OERLANDSCHAP

 

 

 8. Een verhaal in ontwikkeling

 9. Fryske skoal tv:De eerste bewenners yn Fryslan

10. Hoe woonden de terpbewoners ? Vroeg Middeleeuws  zodenhuis in Firdgum

11. Nederland krijgt nieuwe terpen

12. De Vereniging voor terpenonderzoek

 

13. Excursie naar schatten uit terpen in Fries Museum

 

14. Kijkpunt en struinpad in kwelder Holwerd

 

 

 

 

 

14. Kijkpunt en struinpad in kwelder Holwerd

7.1 EXCURSIE 1- WAD