4. WAAROM PINGJUMER GULDEN HALSBAND ?

Het project ‘De Pingjumer Gulden Halsband’ is een initiatief van vijf mensen uit de buurt van Pingjum die begaan zijn met de geschiedenis van deze voormalige waterkering. 

Zij vormen samen een werkgroep en schreven het projektplan 

                                   

                                       ‘Het Geheim van Pingjum’ 

               de herontdekking van een schat, een landschappelijk juweel. 

 

Daarin vertellen zij over hun geheim, hun schat en dat ze zich rijk voelen,

maar ook dat ‘De Halsband’ nog veel geheimen, niet ontdekte schatten verborgen houdt. Daarom roepen ze de hulp in, niet alleen van  echte schatgravers: archeologen, maar ook van leerlingen van de basisscholen in Pingjum, Kimswerd, Arum, Witmarsum en Achlum om samen met hen op onderzoek te gaan en 

‘Het Geheim fan de Pingjumer Gulden Halsban’ verder te ontrafelen. 

 


 

Behoud en herstel PIngjumer Gulden Halsband

Omdat de Pingjumer Gulden Halsband behoorlijk aan verval onderhevig was, hebben zo rond 2009 een aantal mensen die dit stoorde de koppen bij elkaar gestoken en besloten om als Werkgroek Behoud en Herstel Pingjumer Gulden Halsband een poging te wagen dit, zoals zij het zagen, cultuur historisch monument bij instanties op de kaart te krijgen. Allereerst moest er een inventarisatie worden gemaakt wie de eigenaren waren van deze ringdijk rondom Pingjum en ook werd er in kaart gebracht wat de bedreigingen waren en waar de meeste zorg over ging. Zo waren er in de loop der tijd stukken afgegraven, werd er met zwaar landbouwverkeer op en over de dijk gereden waarbij ernstige vernielingen werden aangericht en was er zorg over de Schuttedijk onder Arum, die in de Witmarsumervaart dreigde te verdwijnen. Omdat de Gemeente SúdWestFryslân de eigenaar van het grootste deel van de PGH was, werd er vrij snel contact gezocht met de toenmalige Gemeente Wûnseradiel en daar bestond wel begrip voor de problemen, maar was men ook niet erg enthousiast om gelijk in actie te komen. Gelukkig kreeg de werkgroep ook een voet tussen de deur bij de Provincie en daar was meer compassie met het probleem; metname bij de archeoloog van de Provincie bestond dezelfde zorg als bij de werkgroep. Enfin, de tijd schreed voort en lange tijd gebeurde er vrij weinig en moesten de werkgroep leden alle zeilen bijzetten om gemotiveerd te blijven en om het probleem van de Dijk op de agenda te houden. Gelukkig "hielp" de agrarische sector flink mee door telkenmale de dijk en de kerkenpaden er omheen te vernielen, waardoor de werkgroep zich geroepen voelde dit telkens weer bij de gemeente te melden. Om een lang verhaal kort te maken, kwam het er op neer dat er op een bepaald moment groen licht kwam van de "trekker" van de plannen, de gemeente SWF, en daardoor kwamen er ook gelden los bij de Provincie en vanuit Brussel. Hierdoor werd het mogelijk om de plannen te concretiseren en uiteindelijk ten uitvoer te brengen. Dit resulteerde er in dat er besloten werd tot het volgende: 1. er wordt/werd archeologisch onderzoek gedaan naar de oudheid van de dijk; 2. de Schuttedijk wordt hersteld; 3. er komt een documentaire over de Dijk en de Marneslenk; 4. er wordt een lesbrief voor de scholen gemaakt; 5. er komt een wandelroute met alles erop en eraan; 6. er komt een boek over de Pingjumer Gulden Halsband. En nu, beste lezer, begin 2015, is het zover dat alles in uitvoer komt of al is afgerond (beschoeïng Schuttedijk en Archeologisch onderzoek) en kan de werkgroep er over gaan nadenken hoe de toekomst van de PGH er moet gaan uitzien. Zeker is, dat de huidige leden van de werkgroep over niet al te lange tijd hun taak als volbracht zullen beschouwen en het stokje over willen dragen aan (jongere) opvolgers. Wellicht door vooraf doelen te stellen met die opvolgers wat het behoud van de PGH zal consolideren. Daar zullen we dit jaar vast meer over vernemen. Het project ligt er en daarmee is er weer iets moois voor Fryslân behouden.

 

 

VERDER NAAR

5.ONTDEKKERS VERTELLEN OVER HUN GEHEIM     HartjeONTDEK. VERTELLEN