7.2 Excursie 2: Terpen

EXCURSIE 2 - ONDERZOEK TERPEN

“Hier stroomde de Marneslenk het land in”, vertelde Willem, terwijl we op de nieuwe ‘’Halsbân’ bij Surch stonden.

”De Marne liep ooit in een halve cirkel noordelijk en oostelijk rond Pingjum en voorbij Witmarsum verder het land in tot aan Bolsward.

De kwelderwallen die je links en rechts ziet zijn ontstaan in de tijd dat de zee hier vrije toegang had. Toen ze hoog genoeg waren hebben de eerste bewoners, zo’n 500 v.chr. terpen gebouwd en vanaf 1000 n.chr. de eerste dijken. Lees verder HartjeVooraf

 

In samenwerking met de Vereniging voor Terpenonderzoek en het Fries Museum gaan we als echte archeologen een opgraving doen en beleven we hoe het dagelijks leven erin die tijd uitzag. Na de excursie brengen we een bezoek aan het Fries Museum waar we prachtige terpvondsten zoals gouden sieraden gaan onderzoeken en bewonderen.Na de excursie gaan we in ons eigen dorp op zoek naar sporen uit de terpentijd en kan een medewerker van het Fries Museum  een gastles op school verzorgen.

 

 

Lees meer  en 16. JOURNAAL

Geslaagde Wierdedag in Warffum

Zaterdag 15 oktober, tijdens het weekend van de archeologie, organiseerde Terpen- en Wierdenland een Wierdedag. En waar kun je die beter organiseren dan in het dorp met de grootste wierde van Nederland: Warffum.