INHOUD

 

1. Komt it wol goed mei it Fryske lanskip?

 

 2.Nynke-Rixt Jukema: “Pas ast fan it lânskip hâldst, kinst der ek goed foar soargje.”

 

8.2 Komt it wol goed mei it Fryske lânskip ?

                                                                            INHOUD

 

1. Komt it wol goed mei it Fryske lanskip?

 

 2.Nynke-Rixt Jukema: “Pas ast fan it lânskip hâldst, kinst der ek goed foar soargje.”

 

Yvonne van Manen en Jaap de Boer van de 'werkgroep Groen' tussen het groen en de dorpskinderen.

Als het buiten in de weilanden steeds stiller wordt, kun je de natuur ook binnen de bebouwde kom halen. Wirdum bedacht een remedie tegen landschapspijn.

Zestien jaar geleden kwam ecologe Yvonne van Manen in Wirdum wonen. Ze koos met opzet een plek tussen de weilanden.

De eerste jaren hoorde ze tientallen grutto’s in de landerijen rond Wirdum en Swichum. Nu hooguit nog een of twee bejaarde exemplaren, die nooit tot broeden komen.

De teloorgang ging gestadig door, zegt ze. ,,Op een gegeven moment dacht ik: Verdraaid wat verzamelen ze zich vroeg. De grutto’s zaten al op een kluitje bij elkaar als ze eigenlijk nog op het nest, of bij hun kuikens moesten zijn.’’

Van de weeromstuit kwam ze niet graag meer buiten. ,,Ik werd er heel verdrietig van als ik de laatste grutto’s eenzaam hoorde roepen. Maar dat helpt zo weinig. Op een ochtend keek ik naar de houtwal tegenover ons huis en dacht ik: Dáár kan ik wel wat aan doen.’’

Samen met haar buurvrouw Anneke Postema richtte ze de ‘werkgroep Groen’ op, onder de vlag van Dorpsbelang Wirdum en Swichum. De groep zocht samenwerking met de gemeente Leeuwarden en experimenteert nu met verschillende vormen van maaibeheer.

 file://localhost/Users/meintevierstra/Desktop/http-::www.lc.nl:friesland:Landschapspijn-Dan-maar-het-dorp-in-21443008.html.webloc