INHOUD

 

  7. Animatie film aanleg eeste terpen dijken Pingjumer Gulden  Halsband

  8. Een verhaal in ontwikkeling

  9. Fryske skoal tv :De eerste bewenners yn Fryslan

10. Hoe woonden de terpbewoners ? Vroeg Middeleeuws  zodenhuis in Firdgum

11. Nederland krijgt nieuwe terpen

12. De Vereniging voor terpenonderzoek

13. Excursie naar schatten uit terpen in Fries Museum

14. Aan de slag als archeoloog

 

7. De bouw van de eerste terpen en dijken is prachtig uitgebeeld in het animatie filmpje van de Pingjumer Gulden Halsband. Ga naar: 

 Hartjehttp://vimeo.com/26012412


 

 

 

8.'Een verhaal in ontwikkeling' is een bijzonder interessant project omdat het ondermeer vertelt over hoe ons natuurlijk landschap is ontstaan en over het leven op de kwelders.

 

 Het verhaal van het terpen- en wierdenland speelt zich af in een bijzonder decor: een inmiddels eeuwenoud cultuurlandschap in Noord-Nederland. De hoofdrol? Die vertolken de mensen in het gebied. Met als belangrijke medespeler de Waddenzee, waarmee het terpen- en wierdenlandschap altijd sterk verbonden is geweest. Overduidelijke rode draad in het verhaal is de relatie tussen beide. Het nietsontzienende water in samenspel met de dappere én slimme kustbewoners. Een fascinerende haat-liefdeverhouding. Maar bovenal aanleiding voor het opwerpen van hoogtes die nu – honderden jaren later – nog altijd het maaiveld ontstijgen. En die nog zoveel te vertellen en te bieden hebben…

 

Lees verder: Hartjefile://localhost/Users/meintevierstra/Desktop/http-::www.terpenenwierdenland.nl:.webloc  

 

 

 

9. Fryske skoal tv : De eerste bewenners fan Fryslan

 

De komst fan boeren en kij
De ko is sawat fan de âldste tiid ôf, ien fan de meast konstante eleminten yn de Fryske skiednis.

 

10. Hoe woonden de terpbewoners?

 

Yeb Hettinga Museum heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de zomer van 2013 een bijzondere reconstructie gemaakt van een zodenhuis.

In de middeleeuwen leken grote delen van Friesland en Groningen vaak meer op zee dan op land door de vele overstromingen. Bewoners van deze gebieden bouwden woonheuvels, ook wel terpen of wierden genoemd, waarop ze de overstromingen veilig konden uitzitten. Voor de bouw van hun huizen, gebruikten ze zoden van de kleiige graslanden. Opgravingen laten zien dat het zodenmateriaal ook werd benut voor dijken, waterputten en gebouwen.

In de zomer van 2014 begon te Firdgum de bouw van Zodenhuis 2.0. Ruim 60 mensen, veelal vrijwilligers uit de omgeving van Firdgum, hielpen mee met de bouw. Vrijdag 6 november 2015 is het zodenhuis officieel geopend voor publiek.

Toen de bouw net aan de gang was ontstond het idee om de voortgang op een bijzondere manier vast te leggen. Een camera op een vastgezet statief, staand op de bovenste verdieping van de naast de bouwplaats gelegen Yeb Hettinga Skoalle, nam om de 10 seconden een foto. Al die beeldjes samen vormt een timelapse van de bouw: 6 maanden werk in 5 minuten!

Lees verder: Reconstructie vroegmiddeleeuws zodenhuis open

Hartjefile://localhost/Users/meintevierstra/Desktop/www.PGH%20ond.%20project.webloc

11. Nederland krijgt nieuwe terpen

Nederland krijgt nieuwe terpen
Voor het eerst in jaren worden er weer nieuwe terpen gebouwd in Nederland. De eerste van acht terpen komt in de Overdiepse polder in Noord-Brabant. De terpen moeten ervoor zorgen dat boerenbedrijven bij hoog water niet onderlopen.

12. Vereniging voor terpenonderzoek

 De vereniging voor terpenonderzoek organiseert veel aktiviteiten rond terp onderzoek waaraan je kunt meedoen.

Meer weten ?

Ga naar:

     Hartjehttp://www.terpenonderzoek.nl/TERPENNIEUWS/

 

 

13. Excursie naar de schatten uit de terpen in Fries Museum

 

Een excursie naar het Fries Museum in Leeuwarden is een must.

Het goud der Friezen fonkelt als nooit tevoren in Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen in het Fries Museum De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. De prachtige voorwerpen en hun verrassende details getuigen van de rijkdom, macht en status van de Friezen. Hoogtepunten zijn de goudschat van Dronrijp, de fibula van Wijnaldum en een uniek gespschildje dat voor het eerst getoond wordt. Bovendien komt de beroemde schat van Wieuwerd tijdelijk weer terug op Friese bodem. 

Meer lezen? Ga naar:Hartje Goud, gevonden schatten uit de middeleeuwen.

14. AAN DE SLAG ALS ARCHEOLOOG

Samen met een archeoloog gaan we op onderzoek en doen ontdekkingen over het leven van gewone mensen en kinderen die hier lang geleden  rond de Pingjumer Halsband en op terpen hebben geleefd.

Over hun vondsten in de Halsband hebben de archeologen een verslag gemaakt voor de Gemeente Sudwest Fryslan.

Zij adviseren de gemeente de Halsband aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 

 

 

 

Archeologische opgraving paard in Dronrijp