“De Bonkelder” betekent in het Nederlands “De Bonkelaar” en is een belangrijk onderdeel in de molen. Deze brengt namelijk de krachten over van de horizontale as (de Bovenas), waar de wieken aan zitten, naar de verticale as, die naar beneden gaat in de molen.

 

KERNTHEMA 5 : MOLENS EN GEMALEN - WATERBEHEERSING 

 

De Bonkelder is een onmisbaar onderdeel van de molen en zonder de bonkelder hielden we het niet droog. Een leerling van groep 8, een echte waterlander, bedacht de naam. Nieuwsgierig? 

 HartjeGa naar bonkelder-witmarsum.nl/school/in

 


 

De Utskoat staat in een wijk met molennamen en zo bedacht iemand als schoolnaam "De Utskoat".

 Een útskoat is dat deel van de watermolen waar het water uitstroomt naar de boezem.

 

HartjeOver De Utskoat

 


 

 

Voor waterbeheersing en molen moet je zeker gaan naar :               

HartjeBlauwdruk van een molen en  

De    Beemster

 

 


 

 

Michiel de Ruyter uit Bolsward heeft een passie: Molens. Je vindt zijn verhaal op

HartjeBolsward aan het water, de Gouden Pingjumer Halsband

  As de wyn draait, moat men de mûne kruie. 

 


 

In Nederland zijn veel polders. Vroeger gebruikte men molens om die polders droog te maken. Als het water meer dan anderhalve meter omhoog moest worden verplaatst dan werden meerdere molens gebruikt. 

Een molengang noem je dat. Die molens gaven het water aan elkaar door. Elke molen bracht het water een klein stukje hoger en zo konden ook heel laaggelegen polders drooggemaakt worden. Tegenwoordig zie je nog steeds oude molens in het Nederlandse polderlandschap. 

 

HartjeSchooltv: Molengang - Een hele rij molens


 

HartjeFoto's molengang - Nationale Beeldbank

Nieuw Land is hét museum, archief en studiecentrum over de ontstaans geschiedenis van de grootste polder ter wereld: Flevoland.

HartjeNieuw Land

 


 

Molens zijn voor kunstenaars een bron van inspiratie. In het Rijksmuseum  vind je honderden schilderijen. Ga naar Rijksstudio om ervan te genieten

 Hartjerijksmuseum.nl/nl/rijksstudio?q=molens&ii=0&p=0

 

 


 

 

 

 

 

Polders in laag Nederland. Heel mooi filmpje over hoe wordt voorkomen dat laag Nederland overstroomt.

Hartjeschooltv.nl/share/NPS_1132146#.ViEg7bC3mk4.email

Een van de belangrijkste waterbeheersings projecten in Nederland is ‘Ruimte voor de Rivier’

Er wordt gewerkt  aan ruim 30 projecten langs de Rijntakken, zoals de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek. 

HartjeRuimte voor de Rivier 

Overal in de wereld lopen  Nederlandse deskundigen rond  om problemen met water op te lossen. Waterbeheersingsprojecten worden overal in de wereld uitgevoerd. Voorbeelden vind je in Indonesië, Bangladesh,Vietnam, New Orleans en New York. Probeer van een van deze voorbeelden uit te vinden wat het probleem is en wat de Nederlandse deskundigen doen om de problemen op te lossen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Waterschapserfgoed

Friesland stond vroeger vol met oude windwatermolens die het water weg maalden om het land droog te houden. Moderne gemalen, die niet meer afhankelijk zijn van de wind, hebben deze karakteristieke molens overbodig gemaakt. Veel van deze molens zijn voor het waterbeheer teloor gegaan door de tand des tijds.

 

Gelukkig heeft de Stichting Waterschapserfgoed - als eigenaar - een aantal windwatermolens weten te behouden. Maar de stichting is ook eigenaar van enkele bijzondere oude gemalen en andere waterstaatkundige werken die gerestaureerd zijn. Daarnaast probeert de stichting sommige objecten een nieuwe bestemming te geven. 

HartjeOp de website www.waterschapserfgoed.nl staan alle waterschapserfgoed objecten die de stichting in eigendom heeft.

 

VERDER NAAR: KERNTHEMA 6 Hartje KERNTHEMA 6