10.5 OPSLACH VENSTER 2B

 

                                          INHOUD

  7. Waterlander is een erenaam. Ze veroverden land op water

  8. Waterkeringen en alle vragen over water

  9. Met 'Wetsus' onderzoeken we water

10. Waddenpark en Afsluitdijk

11. Under de Toer, kerk als bron van verhalen

12. Sense of Place

 

 

7. Waterlanders veroverden land op water

 

Halsband, icoon van de geschiedenis van weg en waterbouw door de eeuwen heen, verbindt de plek waar deze geschiedenis begon met de huidige moderne deltawerken.

Het begon met de eerste veeboeren die terpen opwierpen en samen met de  monniken van Vinea Domini schep voor schep het land op het water veroverden en zo de Pingjumer Gulden Halsband  bouwden.Laten we ze een erenaam geven:               

                                    ‘Waterlanders’

Mooie naam vind je niet? 

Op de site  HartjeWaterlanders - Watervragen.nl vind je een lijst met bijna dertig beroemde waterlanders. Laten we ‘De Vijf’ van Pingjum ook in die rij zetten want zij doen hun best om onze rijke historie te bewaren. 

Ongetwijfeld de belangrijkste kunstwerken om het water te keren zijn het Deltaplan en de afsluitdijk.

 

 

  

 

 Heel veel informatie,foto's en filmpjes vind je op de volgende sites:

HartjeHet Deltaplan - Watersnoodmuseum en 

HartjeDeltaplan - Sporen van het woedende water

 Hartjewww.11en30.nu/de-kanon-finsters/de-ofslutdyk                  

 

 

 

 

8. WATERKERINGEN EN ALLE VRAGEN OVER WATER

 

De ‘PGH’ is een van de oudste waterkeringen in Nederland. Er zijn heel veel verschillende ‘kunstwerken’ om het water te keren.

Alles over waterkeringen vind je op  

 Hartje  Waterkeringen 

Vrijwel alle vragen over water vind je op:  

 HartjeWatervragen

 


 

 9. Met 'Wetsus' onderzoeken we water

 

Als jonge onderzoeker bij de ‘PGH’ wil je misschien onderzoek doen naar water. 

Er is in Friesland een onderzoeksinstituut dat allerlei slimme technieken met water onderzoekt:Wetsus.De naam Wetsus is een samenstelling van het Friese woord voor water: “wetter” en het Engelse woord “sustainable” dat duurzaam betekent.

 

Wetsus verzorgt sinds augustus 2008 proefjeslessen op basisscholen. Bij deze lessen wordt het klaslokaal omgebouwd tot een waterlaboratorium. Door middel van een interactief programma leren de leerlingen o.a. welke eigenschappen water heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar ons drinkwater vandaan komt.

Meer weten over Wetsus ?

Ga naar :Hartje www.wetsus.nl/education/wetsus-talent-program/basisonderwijs/wetsus-3-daagse

 

 

Hartjeonswater.nl

HartjePingjumer Gulden Halsband - Wikipedia

HartjeNIEUWS: Werk aan de Pingjumer Gulden Halsband

Hartjewww.archeologie.nl/nieuws.../werk-aan-de-pingjumer-gulden-halsband/

 


 

 

10. Het project Waddenpark Fryslân 

 

In de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum gaat het landschap van IJselmeer en Waddenzee oostwaarts langzaam over in een landschap van terpen en binnendijken zoals de Pingjumer Gulden Halsband. Een gebied met een rijke cultuurhistorie. Het landschap van IJselmeer en Waddenzee sluit in het westen aan bij het project 'Een Afsluitdijk -vele verhalen'.  

 

Lees verder:

HartjeWaddenpark Fryslân - De Afsluitdijk

 

Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.

Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

HartjeDe Afsluitdijk: Eén Afsluitdijk | vele verhalen

 

 


 

 

 KERNTHEMA 5 MOLENS EN GEMALEN - WATERBEHEERSING
Hartje KERNTHEMA 5

11. Kerk als bron van verhalen

 

 

 

De doarpen fan de ‘Penjumer Gulden Halsband’ hawwe in rike hystoarje en ha  allegear in ferhaal te fertellen             

Minstens 750 kerken telt Friesland, en allemaal hebben ze een verhaal te vertellen. In 2018 zijn de mooiste 31 te beleven in Under de toer,  Initiatiefnemers Jos Thie, Tamara Schoppert en Bouke Oldenhof vertellen.

 

Kerken – godshuizen in het algemeen – zijn een onuitputtelijke bron van verhalen, vindt regisseur Jos Thie. ,,Waar mensen samenkomen, ontstaan verhalen, dus ook rond de kerk. In Friesland geldt dat helemaal, want mensen woonden op terpen, en in het midden staat de kerk.’’

Sense of Place. Mooie titel, maar wat houdt het in?

,,Het is een verzamelnaam voor tal van projecten die in en rond het Waddengebied worden uitgevoerd. Infrastructurele aanpassingen in het landschap worden samen met de makers van Sense of Place uitgewerkt. Daardoor worden ze aantrekkelijk voor publiek. We geven kunst een centrale rol in de vormgeving van die openbare ruimte. Geen toefje achteraf, maar al aan de rekentafel. Die culturele schil zorgt voor een toeristische en economische impuls."