KERNTHEMA 2: TERPEN EN DIJKEN

 

Mens bouwt in het oermenselijk landschap op natuurlijke kwelderwallen terpen en dijken: ‘Bouwen met de natuur’

Rijkswaterstaat ontdekt 2000 jaar later ook dat de natuur de waterveiligheid kan vergroten:‘Eco-

Engineering’ 

 HartjeEco-engineering: bouwen met de natuur -Rijkswaterstaat

De terpen werden op kwelders aangelegd.Kwelders ontstaan uit zeeklei. Het zijn de gebieden waar telkens een laag zeeklei bovenop komt. Na een tijd gaan op deze grond plantjes groeien en na nog langere tijd is het een weiland geworden. 

 

HartjeMeer info

 


 

 

 

De bouw van de eerste terpen en dijken is prachtig uitgebeeld in het animatie filmpje van de Pingjumer Gulden Halsband : 

 Hartjehttp://vimeo.com/26012412


 

 

Fryslân yn de terpetiid. Om-ende-by 60 

 Hartjehttp://www.11en30.nu/de-kanon-finsters/hegebeintumVenster 0 foar Kr. oant 1000


 

 

 

Bijna de helft van ons land zou onder water komen te staan als er geen duinen of dijken waren. De watersnood van 1953 herinneren veel Nederlanders en vooral Zeeuwen zich nog goed. Veel doden heeft die ramp gekost. Sommigen weten goed hoe gevaarlijk het wonen onder de zeespiegel is. Grote dijkwerken worden aangelegd om een dergelijke ramp te voorkomen. 

Hartjeschooltv.nl/video/riskante-regios-leven-onder-de-zeespiegel-nederland/#q=watersnood


 

 

 

FRIES MUSEUM 

Samen ontdekken dat er in de directe omgeving van de school sporen te vinden zijn uit de terpentijd?

HartjeGoud, gevonden schatten uit de middeleeuwen.

 

 

 


 

 

Tsjek! op pad met landschapshistoricus Jeroen Wiersma

17 november 2015

 

Jeroen Wiersma (RuG) is landschapshistoricus. Voor Terpen- en Wierdenland helpt hij het landschappelijk verhaal van het gebied boven water te halen. Tsjek! van Omrop Fryslan ging met Jeroen op pad en maakte dit mooie filmpje: 

file://localhost/Users/meintevierstra/Desktop/http-::www.terpenenwierdenland.nl:sticky:tsjek-op-pad-met-landschapshistoricus-jeroen-wiersma:.webloc 

 

 

 

Hoe woonden de terpbewoners? Een archeologische verhaal. In Firdgum hebben inwoners daar onderzoek naar gedaan en een vroegmiddeleeuws zodenhuis nagebouwd: een huis met muren van gestapelde graszoden. Je maakt een reis terug in de tijd naar de vroegemiddeleeuwen: een belevenis!

Lees verder 

Meer weten? Ga naar: HartjeTerpen- en Wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling en lees het verhaal van Firdgum

Lees verder Journaal 2 :Middeleeuws zodenhuis Firdgum geopend.


 

Maandag 10 augustus 2015 zijn archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen begonnen met een groot terponderzoek in Schettens. Dit dorpje even ten noordwesten van Bolsward, ligt in een landschap waar vroeger zee-arm DeMarne liep, dat volgens hem één van de vroegst bewoonde terpgebieden van Friesland is.  

Meer weten?    HartjeDe Blik op Schettens 

 

 

 

Dit artikel over de geschiedenis van een wierde- of terpdorp vind je in de Leeuwarder courant van 7 april 2015

HartjeTerpen- en Wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling

 

Lees verder: 14. JOURNAAL 3

 

 

Project ‘Terpen en wierdenland’

 

Deelnemers: Rijksuniversiteit Groningen, Museum Wierdenland, Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen

Doel: zoveel mogelijk terpen en wierden behouden

Deelnemende dorpen: Godlinze, Warffum en Ulrum in Groningen en Wijnaldum, Firdgum en Hallum in Friesland

Eind 2017 hebben deze dorpen elk een eigen expositie over de historie van hun wierde of terp.

De redactie vraagt andere terpdorpen of ze mee willen doen en hun verhaal vertellen.

Reageer naar: Hartjemailtje naar de redactie.

 

 

Ruimte voor de rivieren

Nederland krijgt nieuwe terpen

Voor het eerst in jaren worden er weer nieuwe terpen gebouwd in Nederland. De eerste van acht terpen in de Overdiepse polder in Noord-Brabant komt er op 1 juli. De terpen moeten ervoor zorgen dat boerenbedrijven bij hoog water niet onderlopen.

 

 

Nederland krijgt nieuwe terpen

Deze vereniging organiseert veel aktiviteiten rond terp onderzoek waaraan je kunt meedoen.

Meer weten ?

Ga naar:

     Hartjehttp://www.terpenonderzoek.nl/TERPENNIEUWS/

 

 

 

 

 

 

 

Bouw middeleeuws zodenhuis in Firdgum

Hoe woonden de terpbewoners? Een archeologische verhaal. In Firdgum hebben inwoners daar onderzoek naar gedaan en een vroegmiddeleeuws zodenhuis nagebouwd: een huis met muren van gestapelde graszoden. Je maakt een reis terug in de tijd naar de vroegemiddeleeuwen: een belevenis! En verderop kun je lezen hoe en waarom nu opnieuw terpen worden gebouwd.

Waarom nu opnieuw terpen worden aangelegd

Hoe en waarom nu, net als in de Middeleeuwen, opnieuw terpen worden gebouwd lees je door het volgende bestand te downloaden:

 

In de inleiding wordt verteld dat je vanaf nieuwe 'Halsban' bij Surch een mooi uitzicht hebt over het landschap van de Pingjumer Gulden Halsband met de kwelderwallen, de terpen en de oude zeedijken, maar de zee kun je niet zien die ligt verscholen achter de hoge zeedijk. De eeuwenoude hechte relatie tussen terpen en dijken ie verloren gegaan.

Men probeert dat contact weer te herstellen door terpen te bouwen op de kwelders in het wad.

Je leest erover op de site: www.Sichting het Groninger Landschap bedenk een wierde 

 

VERDER NAAR

   HartjeKERNTHEMA 3  Eeuwige strijd mens tegen water: KERNTHEMA 3                    

Terpopgraving in Dronrijp

Bouwen met de natuur.

Aanleg nieuwe kwelders tussen Kimswerd en Harlingen.  Er wordt nog hard gewerkt om oude cultuurhistorische waarden weer tevoorschijn te toveren.

 

 

VERDER NAAR

   HartjeKERNTHEMA 3  Eeuwige strijd mens tegen water: KERNTHEMA 3