10.4 OPSLACH VENSTER 2a

 Yn dit twadde Finster gean we op syk nei plakken wer we grutsk op binne mar ek nei plakken dy't bedriege wurde.

 

                                                   

 

                                                       INHOUD

1. Wêr bisto grutsk op?

2. Under de toer, rike boarne fan ferhalen 

3. Kunst achter de dijken, dijk vol dromen

4. Renate de Backere, foto's maken van het landschap

5. Horizonnen in Friesland

6. Elk dorp heeft zijn eigen verhaal

7. Op syk nei plakken wer ik grutsk op bin en dog mei oan 'Greenmapper'

8. De geschiedenis van Achlum

 

 

 

1.Wêr bisto grutsk op? 

Fia it earste finster fan it oerminslik lânskip  ha we in reis makke werom yn de tiid

We ûntdekten dat it kwelder lânskip  ûntstean  is  doe’t de see hjir frije tagong hie en doe de kwelders heech genoch wiene de earste bewenners der terpen op bout hawwe en fanof it jier tuzend de earste diken. 

De ieuwen dernei ha bewenners it lanskip in folslein nij gesicht joun en de terpen binne yn de rin fan ieuwen utgroeid ta Surch, Kimswerd, Arum, Wytmarsum, Penjum, Achlum en Wuns.

Terpdoarpen mei in rike skiednis.

Doarpen yn in lanskip om grutsk op te wezen, mar der is ek soarch omdat it lanskip bedriege wurdt.

Bedriege?

 

Yn dit twadde finster gean we op syk nei plakken yn en om ús doarp wer’t we grutsk op binne mar ek nei plakken dy't bedriege wurde.

 

 

Sjoch Opslach Finster 2:lanskip

 


 2. Under de toer, rike boarne fan ferhalen

                                 UNDER DE TOER

Miskien bist grutsk op de byldbepalende tsjerke yn dyn doarp.

Tsjerken binne in  rike boarne fan ferhalen. Under de Toer, in projekt fan Ljouwert 2018, noeget minsken dy’t in emosjonele bân mei in tsjerke ha út dy ferhalen te fertellen. 

Tsjerken yn en om de ‘Penjumer Gouden Halsbân’  

hawwe ek in rike histoarje.

Skoallen, tsjerken en ferienings binne útnoege har ferhalen te fertellen.

Lees verder: Under de toer- de kerk als bron van verhalen

 

 

3. Dijk vol dromen brengt herinneringen over Pingjum naar boven

 

Kunst achter Dijken organiseert in september haar eerste iepenloftspul. In deze voorstelling over de geschiedenis van het landschap in de Lytse Bouhoeke, werken beeldend kunstenaars, acteurs en musici met elkaar samen.

 Lees verder:

kunstachterdijken.nl/herinnering-pingjum/

 

 

 

 

 

 

4.FOTO'S MAKEN VAN HET LANDSCHAP

 

Fotografe Renate de Backere gaat al een half jaar lang elke dag, rond hetzelfde tijdstip, naar buiten om te wandelen. Elke ochtend, weer of geen weer. Doel van de wandeling is om een foto te maken. Een foto van het landschap dat haar stemming weerspiegelt. Of, zoals zij zelf zegt, ‘Ik wil laten zien hoe verhalen en stemmingen het landschap kunnen kleuren.  Ik hoop dat mensen door mijn foto’s het vertrouwde landschap met andere ogen gaan zien en er hun eigen verhaal van maken’.

 

 

5. HORIZONNEN IN FRIESLAND

De horizon staat in de tentoonstelling in het Fries Museum centraal. Bijna nergens zo alomtegenwoordig als in Friesland.De tentoonstelling Horizonnen laat aan de hand van kunst zien hoe mensen hun horizon steeds willen verbreden. Letterlijk, maar ook in mentaal opzicht. Aan de hand van schilderijen, foto's, installaties en videowerken maak je een reis door Friesland. Van de natuur naar het dorp, van de stad naar de mensen zelf, en uiteindelijk naar de toekomst.

Hartjefriesmuseum.nl/persberichten/horizonnen-0

6. ELK DORP HEEFT EEN EIGEN VERHAAL

 

Uitnodiging van sociaal culturele instellingen in de zeven dorpen om naar het voorbeeld van het ‘Project Terpen en Wierdenland’ het eigen verhaal te ‘vertellen’.

 

Het verhaal van het terpen- en wierdenland speelt zich af in een bijzonder decor: een inmiddels eeuwenoud cultuurlandschap in Noord-Nederland. De hoofdrol? Die vertolken de mensen in het gebied. Met als belangrijke medespeler de Waddenzee, waarmee het terpen- en wierdenlandschap altijd sterk verbonden is geweest. Overduidelijke rode draad in het verhaal is de relatie tussen beide. Het nietsontzienende water in samenspel met de dappere én slimme kustbewoners. Een fascinerende haat-liefdeverhouding. Maar bovenal aanleiding voor het opwerpen van hoogtes die nu – honderden jaren later – nog altijd het maaiveld ontstijgen. En die nog zoveel te vertellen en te bieden hebben.

 

Lees verder:

 

 Terpen- en Wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling

 

 

 

 

 

7. OP SYK NEI PLAKKEN WER IK GRUTSK OP BIN

 

Ben je enthousiast over de Pingjumer Gulden Halsband en wil je je enthousiasme net als de vijf ‘ontdekkers’ overbrengen op anderen ? 

Doe dan mee aan Greenmapper en ga naar:

                                    

 Hartje gms.greenmapper.nl

 

 

 

 

 

8. DE GESCHIEDENIS VAN ACHLUM

 

De Terpen in en rond Aclum

Omdat er nog geen dijken waren was men genoodzaakt om op terpen te gaan wonen. Bij de meeste terpen loopt het talud vrij schuin op, hetgeen erop wijst dat de kruin enkele malen is weg­gedreven.

In Achlum zijn er een 18-tal terpen geweest die bijna allen zijn afgegraven. Met dit afgraven zijn meestal enkele jaren gemoeid geweest. Wij hebben de terpen met een letter aangegeven, die correspondeert met de letters op de plattegrond van Achlum.

Er volgt een opsomming van wat er met deze terpen in de afgelopen jaren is gebeurd en wat daarvan is overgebleven.

 

Lees verder: 

http-::www.vandervelde.net:achlum:terpen.htm