3. DEELNEMENDE DORPEN en SCHOLEN

 

 

De directe omgeving van de Pingjumer Gulden Halsband betreft de dorpen PIngjum, Kimswerd, Arum, Witmarsum, Achlum, Zurich en Wons en de daar gevestigde zeven basisscholen die zijn vernoemd naar een specifiek kenmerk van de PGH: 'It Leech', 'Marnewier', 'De Hoekstien','De Opslach','De Utskoat', 'De Bonkelder', en 'It Iepen Finster'.

 

Zes kenmerken vormen de kernthema's van het PGH- onderwijsproject

1.Oermenselijk landschap ' It Leech'

2. Terpen en dijken, Marnewier.

3. Eeuwige strijd mensen tegen het water, 'De Hoekstien'

4. Van Halsband naar Deltawerken, De Opslach, Zurich en Wons

5. Waterbeheersing, molens en gemalen, 'De Utskoat' en 'De Bonkelder'

6. Orientatie op eigen omgeving en de wereld,' It Iepen Finster'

 

 

 


 

VERDER NAAR

7. REACTIE VAN KINDEREN OP UITNODIGING   Hartje   7. REACTIE KINDEREN