14.ONDERWIJSVISIE VAN HET PGH PROJECT

        UITGANGSPUNTEN

        KERNDOELEN

        LEERAKTIVITEITEN 

VERDER NAAR 15.1 KERN- EN STREEFDOELEN 

Hartje15.1 KERN/STR.DOELEN