12. ACHTERGRONDINFORMATIE

 

1. Gids, De Pingjumer Gulden Halsband

2. Mijn streek

 

 

Mijn Streek, de serie wandel- en fietstochten met oog voor de geschiedenis van het landschap.

Het full colourboek bevat alle 30 afleveringen die in 2014 zijn verschenen in Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant

De serie werd gemaakt in samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

HartjeWandelverhalen & andere…

 

Twee bijdragen 5 en 28 hebben in het bijzonder betrekking op de ‘Pingjumer Gulden Halsband'

 

5. ’Gras upt werp met Kluut en Zeealsem

 Noord-Friesland Buitendijks is met meer dan vierduizend hectare de grootste kwelder van West-Europa. Meer dan vijf eeuwen agrarische exploitatie en landaanwinning hebben het gebied gevormd tot een gevarieerd landschap met zomerpolders, kwelders en slikken en de typische drinkdobben. Deze zomerpolders en drinkdobben zijn technieken die de bewoners van de onbedijkte kwelder tweeduizend jaar geleden ook al kenden. 

 28. ‘Blij met een paar korrels rogge’

  Pareltjes zijn het, de terpen en wierden langs de Fries-Groningse Waddenkust. Met een beetje glans versterken ze de identiteit van de regio. In het project Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling, maken landschapshistoricus Oscar Borsen en archeoloog Mans Schepers zich sterk voor de toekomst van het gebied.

Uitgave ter gelegenheid van de opening van het Fries Museum. 

 

Wat deden de Vikingen in Friesland? Wat moest Grutte Pier met zo’n enorm zwaard? En waarom is het kleine Sloten wel een stad en Drachten niet? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer, vind je in het ‘Ferhalenboek Ferhaal fan Fryslân’. Aan de hand van ruim honderd verhalen ontdek je hoe Friesland door mensen is gemaakt, wat Fries is en wat misschien wel helemaal niet. Prikkelende verhalen die laten zien dat Friesland veel meer is dan het skûtsjesilen, de Elfstedentocht en uitgestrekte weilanden vol zwartbont vee.

 

 

 

 

Vloeiend Landschap, over de toekomst van het Friese landschap

 

Volgens veel mensen is Friesland de mooiste provincie van Friesland maar

de schoonheid van het Friese landschap brokkelt af. Dat wordt ‘landschapspijn’ genoemd. Daarover schrijft Peter de Ruyter in het prachtige boek Vloeiend Landschap. In het eerst hoofdstuk vertelt hij over het ontstaan van het Friese landschap, van het oermenselijk landschap van ver voor de jaartelling tot in onze tijd. Een onmisbaar boek als je op ontdekking gaat naar de schat van de Pingjumer Gulden Halsband. 

 

Dat Friesland mooi is , daarover kan ook Theunis Piersma prachtig vertellen. In het voorwoord bij Vloeiend Lanscap schrijft hij:

“Ik was een jaar of elf en bij de kapper in Warns lag een Nieuwe Revu. Daarin een interview met een schatrijke meneer uit Parijs die de hele wereld had bereisd. En die meneer beweerde dat Friesland het allermooiste stukje aarde was dat hij ooit had bezocht.

Ik kon het haast niet geloven. Goed, ik had het erg naar mijn zin in de Zuidwesthoek en kon me niet voorstellen dat je kon leven in de torenflats die ik had gezien in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, maar er moesten toch mooiere dorpen zijn dan Warns en Hemelum? Mooiere meren dan de Morra?’

 

Zilte vitaliteit

Een vitale en bruisende Waddenkust. Dat is waar It Fryske Gea zich sterk voor maakt. It Fryske Gea kan dit niet alleen. Een vitale kust vraagt om samenwerking. We nodigen bewoners en gebruikers uit de kuststreek –

landbouw, waterbeheer, recreatie, cultuur, dorpen – uit om in dialoog te gaan. Om met elkaar te zoeken naar gedeelde kansen. Kansen zijn er volop, zo laten bestaande initiatieven zien. Gezamenlijk kunnen we de Friese Waddenkust verrijken. Met projecten rond zilte landbouw, levendige dorpen, groene dijken en natuur. Zilt vormt de rode draad. Deze aanpak noemen we Zilte Vitaliteit.

 

 

VERDER NAAR 11: HET LAATSTE WOORD : ALWAYS BELIEVE THE BIRD        

Hartje12. HET LAATSTE WOORD