IN ONTWIKKELING

                                         

                                       INHOUD

1.Het project Waddenpark Fryslan

2.Een Afsluitdijk- vele verhalen

3.Visie Waddenpark

4.Waddenkust als een grote cultuurroute

5. Toekomst Pingjumer Gulden Halsband:

Een nieuwe rol voor in vergetelheid geraakte slenk

 

 

 

1.Het project Waddenpark Fryslân 

In de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum gaat het landschap van IJselmeer en Waddenzee oostwaarts langzaam over in een landschap van terpen en binnendijken zoals de Pingjumer Gulden Halsband. Een gebied met een rijke cultuurhistorie. Het landschap van IJselmeer en Waddenzee sluit in het westen aan bij het project 'Een Afsluitdijk -vele verhalen'. 

 

Lees verder:

Waddenpark Fryslân - De Afsluitdijk

 


 

2.Een Afsluitdijk - vele verhalen 

 

Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.

Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

 

Lees verder:

De Afsluitdijk: Eén Afsluitdijk | vele verhalen

 


3.Visie Waddenpark 

Visie Waddenpark Kop Afsluitdijk 141009_website (gesleept) 1

Het gebied in de driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum wordt ontwikkeld als een uniek belevingspark als het gaat om de elementen water, wind, zoet en zout.Het Waddenpark Afsluitdijk, een ware beleving

4. Waddenkust als een grote cultuurroute

Waddenkust als een grote cultuurroute

Een Cultuur- en Natuurroute langs de hele Waddenkust kan als een rode draad werken voor deze initiatieven.  “De beoogde route bestaat uit twee lagen. Aan de ene kant een (inter)nationaal niveau van projecten van organisaties met een hoge kwaliteit en aan de andere kant een route van regionaal niveau vanuit lokale initiatieven. Zo ontstaat een mooie kruisbestuiving en leggen we bijzondere verbindingen. Door projecten van hoge kwaliteit te koppelen maken we een brug tussen plek, bewoners, landschap, geschiedenis en bezoekers. De aantrekkingskracht die de route in zich heeft kan op onverwachte plekken gaan zorgen voor cultuurtoerisme”, geeft Joop Mulder aan. De verkiezing van Leeuwarden tot Culturele hoofdstad 2018 zorgt voor een extra stimulans in de realisatie ervan.

 

5. TOEKOMST PGH EEN NIEUWE ROL VOOR IN VERGETELHEID GERAAKTE SLENK

Leeuwarder courant 1 september 2017