Een Cultuur- en Natuurroute langs de hele Waddenkust kan als een rode draad werken voor deze initiatieven.  “De beoogde route bestaat uit twee lagen. Aan de ene kant een (inter)nationaal niveau van projecten van organisaties met een hoge kwaliteit en aan de andere kant een route van regionaal niveau vanuit lokale initiatieven. Zo ontstaat een mooie kruisbestuiving en leggen we bijzondere verbindingen. Door projecten van hoge kwaliteit te koppelen maken we een brug tussen plek, bewoners, landschap, geschiedenis en bezoekers. De aantrekkingskracht die de route in zich heeft kan op onverwachte plekken gaan zorgen voor cultuurtoerisme”, geeft Joop Mulder aan. De verkiezing van Leeuwarden tot Culturele hoofdstad 2018 zorgt voor een extra stimulans in de realisatie ervan.

 

Rond Pingjum loop je over de oudste dijken van Friesland https://s.vk.nl/tba4a-a4509026/ via @volkskrant